☆ Bạn có thể truy cập XXPHIM bằng XXPHIM.PRO và XXPHIM.CC
☆ Dùng ứng dụng 1.1.1.1 (thay đỗi DNS) nếu bạn không xem được phim trên XXPHIM, Nhấn vào đây để tải về.

Trong một chuyến đi và người chồng của Sayama bị tai nạn và cô phải chăm sóc chồng của mình trong bệnh viên mỗi ngày, và rồi những ngày tháng đó là như cực hình đối với Sayama. Nhưng rồi cô và chồng mình phải ăn ở trong bệnh viên và anh giường cạnh lại chiêm ngưỡng được cặp mông của Sayama mỗi ngày và làm cho cậu thổn thức.

Chăm sóc chồng vợ dâng lồn anh giường cạnh

Chăm sóc chồng vợ dâng lồn anh giường cạnh